Gebruikte technieken

Gezondheidsdriehoek -- De aangeboden technieken zijn terug te brengen naar de werkingsvelden weergegeven door de Gezondheidsdriehoek (Chemie, Structuur en Emotie), die bij elkaar wordt gehouden door de Energie (Chi) in het systeem.

  • Bij Emotie zal bijvoorbeeld aandacht worden geschonken aan de Emotionele Gedragsbarometer, Bach remedies, Essences.
  • Bij Structuur bij voorbeeld aan Cranio Sacraal en Anatomy Trains.
  • Bij Chemie bij voorbeeld aan het voedingspatroon.
  • En bij Energie aan Acupressuur.

Acupressuur -- Met andere woorden het vasthouden van acupunctuur-punten (20 tot 30 seconden) heeft evenzeer effect als het prikken met naalden. Bij deze methode wordt van dezelfde punten gebruik gemaakt. Vanuit Applied Physiology wordt er gebruik gemaakt van "Seven Chi Key - een in balans brengen van de chakra's door acupressuur - en vanuit Clinical Kinesiology de "Gateway Initiation Procedure" - een in balans brengen van het meridiaansysteem op basis van de TCM orgaanklok".

Body Scan & Localisatie -- De Body Scan is een scan waarbij het lichaam als spiertestend wordt afgetest op die plekken, die prioriteit aangeven in behoefte van afhandeling. Er wordt vaak onderscheidt gemaakt tussen circuit-localisatie en therapy-localisatie in de zin van wie de plek aanraakt. Een betere definitie in mijn optiek is: de body scan zijnde een vorm van therapie-localisatie en het toepassen van de pauselock - het stacken van informatie - een vorm van circuit-localisatie. Je bouwt immers een circuit op.

Pauselock -- Met de pauselock (retentiemode, stacking) wordt gevonden "informatie" bevroren, met het doel deze nader onder de loep te nemen. Het opstapelen van informatie laat - afhankelijk van de intensiteit van de informatie - een spiertest omkantelen van "sterk" naar "zwak" of andersom. De bevroren informatie zal een sterkere uitwerking hebben op een correctie, dan wanneer de energie zondermeer zou worden gehanteerd. In mijn ervaring hoeft de informatie niet tot omslag te leiden, en zal hoe dan ook de informatie door de pauselock-handeling in het circuit worden opgenomen.

Hypnose -- Hypnose is niets anders dan het (h)erkennen van een bepaalde geestestoestand. Deze toestand wordt gemeten in Alpha of Theta hersengolven. Het bereiken van deze toestand is vereist voor een diepere uitwerking van menige correctie die wordt aangeboden. Dat we constant veranderen van stemming ("mood", "state") is terug te kennen in termen van "Jantje lacht, Jantje huilt". We veranderen vaak van stemming zonder dat we er van bewust zijn.

TOTE -- Een acronym voor "Test Operate Test Exit". Een NLP werkwijze, die ook van toepassing is voor de kinesiologie ervaring. Zoals aangegeven is spiertesten het mechanisme waar de practitioner van Gespecialiseerde Kinesiologie constant gebruik maakt voor het dialoog met Lichaam Geest Ziel.

Subtiele Signalen van het onderbewuste worden waargenomen, waardoor een zware rem kan worden getrokken op de invloed van de logica - die maar al te vaak slachtoffer is van rondtollende gedachten.

Na het testen en de interpretatie daarvan zal de practitioner een correctie uitvoeren, waarna een hertesten zal plaatsvinden. Dit gaat door tot het lichaam aangeeft dat het genoeg informatie heeft verwerkt.