Kinesiologie

Wat is kinesiologie -- Kinesiologie = "de kennis van het bewegingsapparaat". Toegepaste Kinesiologie (applied kinesiology) en Gespecialiseerde Kinesiologie zijn vormen van kinesiologie die gebruik maken van het testen van het bewegingsapparaat (spiertesten) om informatie te krijgen over de kwaliteit van het bewegingsapparaat. Bij verminderde kwaliteit zullen correcties worden toegepast om het lichaam te laten functioneren, zoals het verwacht wordt te functioneren. "De spiertest test sterk" en laat zich beïnvloeden om een andere spiertestuitslag te tonen.

Waarom spiertesten -- Spiertesten is onze manier om met het lichaam te communiceren. Daarbij bouwend op de intelligentie van het onderbewuste, die door een ideomotor signaal informatie geeft over haar welbevinden. Het is de kunst van de practitioner om deze informatie te interpreteren en om te zetten in een gewenste actie.

Stressmanagement -- De mindere kwaliteit van het spiertestonderzoek is een maat voor de stress die de testpersoon ondervindt (nu en/of in het dagelijks leven). De correcties - die worden gebruikt - hebben tot doel de stress te kunnem hanteren. Vandaar dat kinesiologie een vorm van stressmanagement is.

Spiertesten -- Spiertesten (muscle monitoring) is het in een bepaalde uitgangspositie brengen van een ledemaat. De te testen spier wordt hierdoor maximaal verkort. Hierna wordt het ledemaat in de richting bewogen van de maximale verlenging. De spiertester is in deze beweging op zoek naar weerstand of geen weerstand. Bij een ondervonden weerstand wordt de spier "sterk" genoemd, anderszijds wordt het "zwak" genoemd.

Fix as you go -- "Los het probleem op zoals het zich aandient". Een onderzoeker heeft de neiging eerst alle opties te aanschouwen en daarna een keuze te maken. Dat is goed als het systeem zich aandient als zijnde een beredeneerbaar gegeven. Al spiertestend kom je al snel tot de conclusie dat het "Mind Body Spirit" non-lineair is, en vooral bediend wil worden op basis van prioriteit. Een gegeven waar de oplettende spiertester al snel aan wordt onderworpen. Het niet volgen van deze aanwijzing heeft veelal een - vaak onnodig - langer proces tot gevolg.

Voedingtesten - Sommige collega's zijn sterk in het testen van voeding op het lichaam door middel van spiertesten en zijn goed in staat om je voedingadviezen te geven. Als ik voeding test, is mijn insteek hierbij niet "wat mag je niet hebben, wat mag je wel hebben". De spiertestreactie is dan vaak informatie over de situatie waar we aan werken. En eventueel door de emotionele/energetische waarde van het middel te veranderen, brengen we een verandering teweeg in de beleving van de situatie waar we aan werken.

Voorbeeld - Als ik een suikerklontje voor de navel houd en spiertest, dan kan de spiertest "zwak" testen. Wil dit nu zeggen dat suiker slecht voor je is? In mijn zienswijze is dit NIET altijd het geval. Ik kan net zo goed voorstellen dat hier een geval is van bijvoorbeeld problemen hebben rond "liefde". (Dit testen we dan uit. En het laatste is wel vaak het geval) ... [Benieuwd hoe het bij jou zit? Bel gerust en maak een afspraak! Tel. 055-355 39 73].

Gespecialiseerde Kinesiologie

Touch for Health -- "TfH" in het kort, is een systeem dat in de wereld werd gezet door <1>John F. Thie en consorten als een soort EHBO-systeem van spiertesten. De focus van dit systeem is gericht op het in balans brengen van het energiesysteem van de mens.

Edu kinesiologie -- Een geesteskind van <1>Paul Dennison. Op dit systeem heeft Coby Schasfoort haar eigen cursussen "Woordblind" en "Leefblind" gebaseerd. Een systeem dat vooral in de begin jaren werd gepropageerd voor Remedial Teaching. De focus van dit systeem is gericht op het in balans brengen van Lichaam - Geest - Ziel van de mens.

Three in One Concepts -- <1>Gordon Stokes, Daniel Whiteside en Candice Callaway brachten op hun beurt deze variatie op de markt, die zich kenmerkt door de Emotionele Gedragsbarometer en kennis van Structure Function. Bij Structure Function geven bepaalde lichaamskenmerken (structure) stevast een bepaalde functie weer (Function). De focus van dit systeem is gericht op het in balans brengen van Lichaam - Geest - Ziel van de mens.

Applied Physiology -- <1>Richard Utt was de grondlegger van Applied Physiology. Kenmerkend voor de werkwijze is dat kennis van de fysiology van de mens - het zich kunnen voorstellen van orgaanstructuren - versterkend kan werken op het oplossen van stress in die structuren. De "mechanische" wijze van testen is bepalend voor het succes. Muscle monitoring is dan ook de term die bij deze werkwijze voor spiertesten wordt gebruikt.

Contact Info
Salomons
Govert Flinckstraat 23
7312RP APELDOORN
Email: info@orthokin.nl

T: +31 (0)55 355 39 73

 

Highlights

Augustus 1998
Eerste aanraking met Kinesiologie. Drenthe, Hof van Axem. Touch for Health cursus met Rinie Schasfoort.
Read more...

Juni, 1995
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Zutphen.
Read more...

Newsletter